Heruitgave Het verdriet van Koerdistan

Boek Het verdriet van Koerdistan

€ 24,95
Heruitgave Het verdriet van Koerdistan

Boek Het verdriet van Koerdistan

€ 24,95

Samenvatting

In het Westen heerst de misvatting dat Israël gehaat zou zijn bij alle omliggende landen. Het is nagenoeg onbekend dat dit niet opgaat voor de bewoners van Koerdistan, de Koerden. Die zien in de Joden en de staat Israël een navolgenswaard voorbeeld, niet alleen hoe een volk uit diep lijden kan komen tot de uitroeping van een eigen nationale staat, maar ook tot een staat met een democratisch bestel. Want dit laatste is wat de Koerden nastreven en ook verwezenlijken zodra zij een autonome status hebben verworven. De bevolking van Iraaks Koerdistan leeft in een democratie met een voor alle burgers geldende rechtsorde, iets wat van de Koerden in Iran, Syrië en Turkije bepaald niet kan worden gezegd.

Dezen worden, net als nog niet zo lang geleden de Joden in Europa, in deze landen vervolgd en gedood met als enige reden dat zij Koerden zijn. De Koerden willen, in navolging van Israël, een vrije en democratische staat.

Waarom ik dit Ten geleide heb geschreven is omdat in de bergen van die delen van Koerdistan die nog onder deze dictaturen vallen recruten van de Koerdische verzetsstrijd(st)ers, de Peshmerga’s – want net als in Israël dienen ook meisjes en vrouwen in het leger van hun vaderland – de gelegenheid krijgen om hun eigen godsdiensten te belijden. (Koerdistan kent onder meer zoroastrische, joodse, christelijke en islamitische gelovigen). Geen extreem-islamitische godsdienstterreur is het Koerdische volk eigen, dat weer net als de Joden met hun profeten, weet dat zijn levensfilosofie wortelt in de leefregels van de wijze Zoroaster.

De lijdensweg van de Koerden heeft al te lang geduurd.

Het verdriet van Koerdistan eindigt met de laatste woorden van het Koerdische volkslied:

‘Koerden leven, Koerden leven.

Hun vlag zal nooit vallen’.

Rating: 5 sterren
2 stemmen

Reactie plaatsen

Reacties

Bosman55
3 maanden geleden

Een zeer meeslepend verhaal dat je in één adem uitleest.
Bosman55 10 augustus 2014
Positieve punten
goed geschreven
zeer meeslepend je blijft lezen
Op zeer briljante en integere wijze weet de schrijfster je mee op reis te nemen naar het gebied van het Koerdische volk. In dit waargebeurde verhaal leef je mee met Azad, een dappere jongeman die, met gevaar voor eigen leven, strijdt voor de vrijheid van zijn volk. Met een lach en een traan lees je in dit boek het levensverhaal van Azad, die met zijn positieve houding en doorzettingsvermogen een voorbeeld is voor velen. Een prachtig boek dat je vanaf het begin grijpt en je in één adem uit wil lezen. Een echte aanrader, zeker gezien de actualiteit van dit boek, dat zich afspeelt in het land van de rivieren de Eufraat en de Tigris, waar op dit moment nog steeds een strijdt gaande is om de vrijheid van de Koerden en het terugkrijgen van hun land. Ik hoop dat er meerdere delen komen van dit boek. Het levensverhaal van Azad en het land en de omstandigheden waarin hij opgroeit zijn zo inspirerend en meeslepend dat je meer over hem wil lezen.

Samenvatting

Geen vrienden dan de bergen

‘Geen vrienden dan de bergen’ is een gevleugelde uitspraak van de Koerden. Het Koerdische volk kent een lange geschiedenis van onderdrukking en verraad door overheersende regimes en de internationale gemeenschap. Bijna een eeuw geleden werd het Koerdische volk door de Europese grootmachten verdeeld onder de regimes van Iran, Syrië, Turkije en Irak. Deze verdeling heeft tot op de dag van vandaag desastreuze gevolgen voor de Koerden met zich meegebracht. Vervolgingen, verdrukking, gedwongen deportaties, grootschalige moordpartijen, gevangenisstraffen zonder proces, executies, gifgasaanvallen en genocides; er zijn vele momenten geweest dat de internationale wereld had moeten ingrijpen, maar dit niet deed. Bestemming Koerdistan doet een indringende oproep aan de internationale gemeenschap om de spiraal van zwijgen en onverschilligheid te doorbreken.

Ondanks alle tegenwerking van de internationale wereld blijven de Koerden echter onverschrokken op weg naar het ultieme doel: een onafhankelijk, seculier en democratisch Koerdistan. Op weg naar vrijheid.

Rating: 4.8571428571429 sterren
7 stemmen

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Koerdistan: De Zussen van Kobani

Wat gebeurt er wanneer vrouwen hun krachten bundelen
en de strijd aangaan tegen het ultieme kwaad?

Op deze vraag krijgt de lezer een verhelderend antwoord door het verhaal van de Koerdische zussen Zozan en Berfin die opgroeien in Kobani. Wanneer de dreiging van IS nadert, sluiten zij zich aan bij de Vrouwelijke Beschermingseenheden van Rojava.

Moed, kracht en opoffering staan centraal in het boek Koerdistan:

De Zussen van Kobani.

Jin Jian Azadi, de Koerdische woorden voor Vrouw Leven Vrijheid, spelen een belangrijke rol in de Vrouwenrevolutie van Rojava.

Het nawoord van een van de commandantes van de YPJ heeft een belangrijke boodschap voor alle vrouwen ter wereld.

Koerdistan: De Zussen van Kobani is gebaseerd op waargebeurde feiten.

Rating: 4.8333333333333 sterren
12 stemmen

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Oost-Koerdistan

Bawe Papa Koerdistan speelt zich af in Rojhelat. De kleine Cia groeit op in een door geweld geteisterd Oost-Koerdistan.
Wat brengt hem er uiteindelijk toe zich aan te sluiten bij de Peshmerga’s?
Hoe vervult hij later zijn rol als vader? Waarom zegt één van zijn kinderen later:
ik heb een held, ik noem hem vader?’

Het boek geeft een indringend en bij vlagen ontroerend beeld van een volk dat destijds door Europa werd verdeeld onder de regimes van Iran, Syrië, Turkije en Irak en dat daar tot de dag van vandaag nog onder lijdt.

Boodschap van hoop

Een verhaal over onvoorwaardelijke liefde voor land, volk, gezin en vrienden. Al heeft hij in zijn hele leven geen dag vrede gekend, toch kon hij de wereld een hoopvolle boodschap geven:

"De wereld is prachtig, het leven is mooi,
sommige omstandigheden in het leven zijn bitter en zwaar,
belangrijk is dat je nooit opgeeft."

Bawe

Rating: 4.4166666666667 sterren
12 stemmen

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.