Boek Bestemming Koerdistan

€ 24,95

Samenvatting

Geen vrienden dan de bergen

‘Geen vrienden dan de bergen’ is een gevleugelde uitspraak van de Koerden. Het Koerdische volk kent een lange geschiedenis van onderdrukking en verraad door overheersende regimes en de internationale gemeenschap. Bijna een eeuw geleden werd het Koerdische volk door de Europese grootmachten verdeeld onder de regimes van Iran, Syrië, Turkije en Irak. Deze verdeling heeft tot op de dag van vandaag desastreuze gevolgen voor de Koerden met zich meegebracht. Vervolgingen, verdrukking, gedwongen deportaties, grootschalige moordpartijen, gevangenisstraffen zonder proces, executies, gifgasaanvallen en genocides; er zijn vele momenten geweest dat de internationale wereld had moeten ingrijpen, maar dit niet deed. Bestemming Koerdistan doet een indringende oproep aan de internationale gemeenschap om de spiraal van zwijgen en onverschilligheid te doorbreken.

Ondanks alle tegenwerking van de internationale wereld blijven de Koerden echter onverschrokken op weg naar het ultieme doel: een onafhankelijk, seculier en democratisch Koerdistan. Op weg naar vrijheid.